Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Lesińska-Staszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyrównywanie niezależności ekonomicznej kobiet jako jeden z kierunków polityki niedyskryminacji ze względu na płeć w Unii Europejskiej Magdalena Lesińska-Staszczuk s. 158-166
The Leveling out of Women’s Economic Independence – One of the Vectors of Gender Non-Discrimination Policy in the European Union Magdalena Lesińska-Staszczuk s. 167-175