Znaleziono 1 artykuł

Wiesław Lesner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja grupy rodzinnej jako metoda pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym : wyniki działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie Wiesław Lesner Katarzyna Wirkus s. 183-195