Znaleziono 4 artykuły

Dorota Leszczyna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia egzystencjalna w ujęciu Miguela de Unamuno Dorota Leszczyna s. 55-76
José Ortega y Gasset – prorok brzasku Dorota Leszczyna José Ortega y Gasset (aut. dzieła rec.) H. Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 101-104
O żywotności myśli José Ortegi y Gasseta Dorota Leszczyna Ryszard Gaj (aut. dzieła rec.) s. 149-155
Koncepcja racjowitalizmu w ujęciu José Ortegi y Gasseta Dorota Leszczyna s. 171-184