Znaleziono 1 artykuł

P. François-Marie Lethel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"La luce di Cristo nel cuore della Chiesa : Giovanni Paolo II e la teologia dei santi : esercizi spirituali con Benedetto XVI", P. François-Marie Lethel, Vaticano 2011 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba P. François-Marie Lethel (aut. dzieła rec.) s. 207-211