Znaleziono 6 artykułów

Olga Letka-Spychała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antynomia życia i śmierci w poezji Inny Lisnianskiej Olga Letka-Spychała s. 77-87
Metaforyzacja lustra w cyklu Inny Lisnianskiej "Stare lustro" : Próba kognitywnej analizy wybranych utworów Olga Letka-Spychała s. 81-91
Rytualny wymiar pożegnania w poezji Inny Lisnianskiej Olga Letka-Spychała s. 99-109
Droga pielgrzyma jako przykład metaforycznego modelu czasu w poezji Inny Lisnianskiej Olga Letka-Spychała s. 131-139
Obrazowanie cienia w poezji Inny Lisnianskiej : próba kognitywnej analizy wybranych utworów Olga Letka-Spychała s. 147-157
Metaforyczne obrazowanie strefy sacrum w poezji Inny Lisnianskiej na przykładzie utworów "V prigiride Sodoma" i "Ierusalimskaâ tetrad" (w ujęciu kognitywnym) Olga Letka-Spychała s. 189-199