Znaleziono 9 artykułów

Grażyna Lewandowicz-Bocian

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstanty Balmont i secesja Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 51-63
Struktura estetyczna opowiadania Iwana Turgieniewa "Schadzka" Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 57-66
Rzeczywistość epicka "Czerwonego śmiechu" Leonida Andriejewa Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 58-66
Z zagadnień wartości estetycznych poezji Rimmy Kozakowej Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 80-89
Z zagadnień poetyki Belli Achmaduliny Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 82-90
Zagadnienia nowatorstwa liryki Nowelli Matwiejewej Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 93-104
Aspekty ideologiczne poematu Roberta Rożdiestwienskiego "210 шагов" Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 117-124
Liryka Roberta Rożdiestwienskiego : (z zagadnień gatunku) Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 139-153
W kierunku składni poetyckiej : (na materiale wierszy Roberta Rożdiestwienskiego) Grażyna Lewandowicz-Bocian s. 154-174