Znaleziono 4 artykuły

Dorota Lewandowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła archiwalne i ich wartość w badaniach polszczyzny łowiczan (XVII-XVIII wiek) Dorota Lewandowska s. 51-61
Pokasacyjne losy opactwa cystersów w Lądzie na podstawie źródeł archiwalnych zachowanych w zespołach akt: "Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego i Komisja Województwa Kaliskiego" z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie Dorota Lewandowska s. 65-106
Rząd Narodowy "tajemnego państwa polskiego" okresu Powstania Styczniowego i jego najważniejsze dokumenty przechowywane w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych Dorota Lewandowska s. 270-279
Od węgrzyna do szampana : wino, smak i wyróżnienie w Polsce XVII-XVIII w. Dorota Lewandowska s. 697-714