Znaleziono 3 artykuły

Joanna Lewczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Orientacje społeczne a ocenianie cech partnera interakcji zależnie od jego mimicznej ekspresji emocjonalnej Joanna Lewczuk s. 5-29
Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu – implikacje pedagogiczne Joanna Lewczuk s. 85-107
Evaluating the characteristics of partner interaction based on his facial emotional expression and depending on the social value orientation of the observer Joanna Lewczuk s. 187-215