Znaleziono 2 artykuły

Jacek Lewicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykształcenie ludności a rozwój lokalny Bielska-Białej i powiatu bielskiego Jacek Lewicki s. 151-164
Kapitał ludzki w rozwoju subregionu Jacek Lewicki s. 199-208