Znaleziono 3 artykuły

Bartosz Liżewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolność zgromadzeń a swoboda przepływu towarów w Europie : kilka uwag teoretycznoprawnych w przedmiocie kolizji aksjologicznej Bartosz Liżewski s. 43-59
Mechanizm ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy i w systemie interamerykańskim : teoretyczna analiza prawnoporównawcza Bartosz Liżewski Marzena Myślińska s. 105-127
Formy realizacji zasady słuszności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Bartosz Liżewski s. 115-128