Znaleziono 1 artykuł

Janusz Liber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrwywiad wojskowy oraz taktyczny wywiad osobowy - kluczowe elementy ochrony wojsk przed zamachami terrorystycznymi Janusz Liber s. 75-88