Znaleziono 21 artykułów

Jan Lichtarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
O istocie, przejawach i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie Jan Lichtarski s. 7-13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach Dominika Bąk-Grabowska Jan Lichtarski s. 7-16
O współczesnych tendencjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami Jan Lichtarski s. 7-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
O złożoności i zawodności decyzji menedżerskich w procesie przygotowania zmiany organizacyjnej Jan Lichtarski s. 33-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrowersyjne etycznie i prawnie zjawiska towarzyszące polskiej przedsiębiorczości Jan Lichtarski s. 47-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Menedżer w obliczu zmiany organizacyjnej Jan Lichtarski s. 59-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia małych przedsiębiorstw w praktyce - wyniki badań Jan Lichtarski s. 89-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing i insourcing jako sposób racjonalizacji architektury biznesu Jan Lichtarski s. 107-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
O reorientacji ról, zadań i kompetencji menedżera w małym przedsiębiorstwie Jan Lichtarski s. 111-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarząd spółki a kierownictwo przedsiębiorstwa Jan Lichtarski s. 133-138
O wyzwaniach w zakresie rozwoju i transferu wiedzy o zarządzaniu w kontekście jej funkcji aplikacyjnej Jan Lichtarski s. 139-153
  Zacytuj
 • Udostępnij