Znaleziono 2 artykuły

Alfred Liebfeld

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Inżyniera Witolda Zgielnickiego w Baku w latach 1890-1904 i jego zapis testamentarny dla Kasy im. Mianowskiego Alfred Liebfeld s. 311-316
O zapisie Witolda Zglenickiego na rzecz Kasy imienia Mianowskiego i dziejach jego realizacji : na marginesie artykułu Liebfeld, Alfred. Działalność inżyniera Witolda Zglenickiego w Baku w latach 1890-1904 i jego zapis testamentarny dla Kasy imienia Mianowskiego. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 2 (1977) Jan Piskurewicz Alfred Liebfeld (aut. dzieła rec.) s. 561-564