Znaleziono 14 artykułów

Natalia Lietz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z życia nauki i życia Towarzystwa : "Koncepcja uniwersytetu w Polsce XIV-XXI w. W hołdzie Stanisławowi Staszicowi" : (Warszawa - Pułtusk, 19-20.I.2006 r.) : Mędzynarodowa Konferencja zorganizowana z okazji zakończenia Roku Staszica w dniach 19-20 stycznia 2006 roku : Warszawa - Pułtusk Natalia Lietz s. 39-43
Teoretyczne i metodologiczne założenia koncepcji nauki Stanisława Staszica w ujęciu Bogdana Suchodolskiego Natalia Lietz s. 101-105
Sesja naukowa "Mikołaja Kopernika Opera Omnia - zwieńczenie edycji 2007" Natalia Lietz s. 101-106
Udział Bogdana Suchodolskiego w pracach Koła Naukoznawczego Kasy im. Mianowskiego w latach 1928-1938 Natalia Lietz s. 123-149
Posłuszeństwo w koncepcji pedagogicznej Jacka Woronieckiego OP Natalia Lietz s. 151-171
Imperial University of Warsaw - Russification or Rapprochement of the Two Slav Nations? Joanna Schiller Natalia Lietz (tłum.) s. 181-193
Międzynarodowa konferencja naukowa Liceum Krzemienieckie w kontekście rozwoju edukacji i kultury na Wołyniu w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Natalia Lietz s. 234-236
"Bogdan Suchodolski - w stulecie urodzin. Trwałość inspiracji", I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 2004 : [recenzja] Natalia Lietz J. Kubin (aut. dzieła rec.) I. Wojnar (aut. dzieła rec.) s. 266-271
Ogólnopolska konferencja naukowa "Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej" - zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 16. listopada 2006 r. Natalia Lietz s. 290-298
Dyskusja nad książką "Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918" Natalia Lietz s. 336-340
Wykład o oderwaniu myśli od bytu : preliminaria do wykładu o studium Bogdana Suchodolskiego "Dusza niemiecka w świetle filozofii" (1945) Natalia Lietz s. 340-341
Międzynarodowa konferencja "Koncepcje uniwersytetu w Polsce XIV-XXI w. W hołdzie Stanisławowi Staszicowi" zorganizowana z okazji zakończenia Roku Staszica. (19-20.01.2006 roku w Warszawie i Pułtusku) Natalia Lietz s. 365-371
Sesja z okazji 50-lecia "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" zorganizowana przez Instytut Historii Nauki PAN oraz redakcję "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Natalia Lietz s. 371-385
Odpowiedź na list autorstwa pani prof. dr hab. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, skierowany do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Natalia Lietz s. 386-387