Znaleziono 2 artykuły

Ewelina Ligęza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Seminarium naukowe „Możliwości wspierania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Warszawa 7 stycznia 2014 r. Ewelina Ligęza s. 171-172
Handel ludźmi – charakterystyka i skala zjawiska Ewelina Ligęza s. 235-250