Znaleziono 2 artykuły

Mieczysław Lignowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół greckokatolicki oraz kościoły i wspólnoty prawosławne na Ukrainie po 1990 r. Mieczysław Lignowski Stanisław Nabywaniec s. 247-261
"Schematyzm Diecezji Kamieniecko-Podolskiej", Kamieniec Podolski 1994 : [recenzja] Mieczysław Lignowski Stanisław Nabywaniec s. 249-255