Znaleziono 1 artykuł

Bronisława Lindert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z frazeologii staropolskiej używanej w języku polskim na Litwie na początku XVII w. : na podstawie "Disvrsu Nabożnego" A.S. Radziwiłła, wydanego w Wilnie w 1636 r. Bronisława Lindert s. 81-87