Znaleziono 4 artykuły

Ewa Lipianin-Zontek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konkurencja przedsiębiorstw turystycznych czynnikiem rozwoju regionów turystycznych Ewa Lipianin-Zontek Irena Szewczyk Zbigniew Zontek s. 169-177
Kreowanie produktów i usług turystycznych na szlakach papieskich Ewa Lipianin-Zontek Zbigniew Zontek s. 447-453
Istota działalności internetowego biura podróży Cesare Amatulli Ewa Lipianin-Zontek Irena Szewczyk s. 463-471
Dyfuzja innowacji w sektorze usług turystycznych : podejście popytowe Ewa Lipianin-Zontek Zbigniew Zontek s. 563-574