Znaleziono 2 artykuły

Aleksandra Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy emocjonalne jako element relacji pomiędzy człowiekiem a przestrzenią ogrodu = Emotional Processes as an Element of Relations Between Man and Garden Space Aleksandra Lis s. 59-74
Efektywność systemu zieleni miejskiej w aspekcie jego funkcji rekreacyjnej Aleksandra Lis s. 67-81