Znaleziono 6 artykułów

Robert Lis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie case study w procesie doskonalenia informatycznego pracowników firm Robert Lis s. 57-61
Możliwości outsourcingu informatycznego w doskonaleniu zawodowym pracowników Robert Lis s. 67-72
Edukacyjne zastosowania wirtualizacji aplikacji Robert Lis s. 149-151
System "cienkiego klienta" wspomagający pracę nauczyciela = "Thin Client" System Supporting the Teachers Work Robert Lis s. 192-197
Zastosowanie wirtualizacji w edukacji - wybrane przykłady = The Virtualization in Education - Selected Examples Robert Lis s. 225-230
Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT Robert Lis s. 240-244