Znaleziono 2 artykuły

Dobrawa Lisak-Gębala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika poetyckich i eseistycznych ekfraz fotografii w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku Dobrawa Lisak-Gębala s. 83-109
"Energia" metafor w ekfrazach eseistycznych Dobrawa Lisak-Gębala s. 137-156