Znaleziono 1 artykuł

Jerzy Lisczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formacja ministrantów w diecezji katowickiej Jerzy Lisczyk s. 7-22