Znaleziono 1 artykuł

Dzianis Liseichykau

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasięg osadnictwa ruskiej społeczności etniczno-wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim od końca XVII do połowy XVIII wieku (w świetle materiałów wizytacji generalnych cerkwi unickich) Dzianis Liseichykau s. 121-133