Znaleziono 4 artykuły

Dominika Lisiak-Felicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami : wybrane zagadnienia Dominika Lisiak-Felicka Maciej Szmit s. 232-240
Analiza przeżywalności firm utworzonych w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : studium empiryczne dla Fundacji Inkubator w Łodzi Dominika Lisiak-Felicka Anna Szmit Maciej Szmit s. 233-251
    Zacytuj
  • Udostępnij
Projekty informatyczne w administracji samorządowej Dominika Lisiak-Felicka Maciej Szmit s. 391-398
Wytyczne do zarządzania projektami informatycznymi w jednostkach administracji publicznej Dominika Lisiak-Felicka Dominik Sankowski s. 408-415