Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Lisiecka-Czop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o frazeologizmach w słownikach dwujęzycznych online = Some Remarks on Phrasemes in Bilingual Online Dictionaries Magdalena Lisiecka-Czop s. 39-50
Korzystanie ze słowników elektronicznych jako strategia rozwiązywania problemów językowych : o świadomości leksykograficznej studentów germanistyki Magdalena Lisiecka-Czop s. 47-59
Słowniki dwujęzyczne i ich użytkownicy w świetle recenzji konsumenckich na portalach internetowych Magdalena Lisiecka-Czop s. 55-70
Ins Netz gelockt : phraseologische Online-Wörterbücher Magdalena Lisiecka-Czop s. 55-67
"Znaczenie słowników bilingwalnych w dydaktyce języka niemieckiego w Polsce", Renata Nadobnik, Gorzów Wielkopolski 2010 : [recenzja] Magdalena Lisiecka-Czop Renata Nadobnik (aut. dzieła rec.) s. 317-320