Znaleziono 2 artykuły

Juliana Litecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozšírené možnosti práce s interaktívnou tabuľou vo vzdelávacom procese technických predmetov Juliana Litecka s. 176-181
Začleňovanie interaktívneho obsahu do výučby techniky pre nižšie sekundárne vzdelávanie Juliana Litecka Jaroslav Soltes s. 224-228