Znaleziono 1 artykuł

Malwina Liweń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transgraniczne egzekwowanie kar pieniężnych - praktyczne doświadczenia w zakresie stosowania Decyzji ramowej Rady 2005/214 Christian Johnson Malwina Liweń s. 171-184