Znaleziono 3 artykuły

Łukasz Lizis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Military commissions» w walce z terroryzmem międzynarodowym - aspekty prawne Łukasz Lizis s. 37-49
Selektywny komentarz do tzw. ustawy antyterrorystycznej Łukasz Lizis s. 49-63
Bazzałogowe statki powietrzne jako główny środek zwalczania międzynarodowego terroryzmu - aspekty prawne Łukasz Lizis s. 55-70