Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Lubelska-Sazanów

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The bilateral german-polish harmonisation of private law In the integration of the european union: addition or opposition? Małgorzata Lubelska-Sazanów Bartłomiej Panfil Małgorzata Pohl Anita Strzebińczyk s. 86-89
The programme in european private law for postgraduates (PEPP) Małgorzata Lubelska-Sazanów Bartłomiej Panfil Małgorzata Pohl Anita Strzebińczyk s. 90-92