Znaleziono 21 artykułów

Dorota Luber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomoc jako kategoria moralna Dorota Luber s. 19-34
Miejsce katechezy we współczesnej szkole Dorota Luber s. 20-37
Uczeń dorosły jako podmiot edukacji i wychowania Dorota Luber s. 27-40
Wymiar etyczno-kulturowy nauczania Jana Pawła II Dorota Luber s. 39-55
Ideał wychowawcy małego dziecka w kontekście aksjologicznych dociekań Dorota Luber s. 53-65
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II Dorota Luber s. 56-66
Formy wspierania aktywności uczniów Dorota Luber s. 57-68
Aksjologiczne penetracje wykładni pedagogicznej Ojca Świętego Jana Pawła II generujące wychowanie dzieci i młodzieży Dorota Luber s. 61-88
Wychowanie moralne i religijne w służbie szkolnych oddziaływań profilaktycznych Dorota Luber s. 65-80
„Pedagogika cierpienia" Jana Pawła II Dorota Luber s. 67-79
Osobowość wychowawcy w kontekście chrześcijańskiej myśli pedagogicznej na przykładzie badań opinii studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Dorota Luber s. 107-130
O personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej, odbytej 20 maja 2008 r. w Lublinie Dorota Luber s. 146-149
Pedagogiczne aspekty działalności Generała Jerzego Ziętka Dorota Luber s. 149-157
„Zagadnienia społeczno-oświatowe w Dekanacie Mysłowickim. Historia i współczesność”. Sprawozdanie z sesji naukowej odbytej 17 października 2008 r. w Mysłowicach Dorota Luber s. 152-154
Kobieta jako równorzędna partnerka mężczyzny w małżeństwie i w rodzinie Dorota Luber s. 153-167
"Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji" : Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Sympozjum Naukowego odbytego 5–6 maja 2009 r. w Piotrkowie Trybunalskim Dorota Luber s. 169-172
Scenariusz zajęć warsztatowych: „Zbuduję dom z cegieł miłości…” Dorota Luber s. 193-202
"Miłość. O sztuce okazywania uczuć", Leo G. Buscaglia, Gdańsk 2007 : [recenzja] Dorota Luber Leo F. Buscaglia (aut. dzieła rec.) s. 220-222
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie : Stalowa Wola, 17 listopada 2009 Dorota Luber s. 231-236
Dr hab. Wacław Golonka – sukces naukowy, artystyczny i osobisty Dorota Luber s. 237-243
„Kęckie sacrum” : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kęty – 18 października 2008 r. Dorota Luber s. 254-256