Znaleziono 2 artykuły

Irina Lytovchenko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Technology of self-directed learning in the context of informatization of the educational process Irina Lytovchenko Olena Ogienko s. 93-98
Tendencies of higher professional education development in the information society: ukrainian context Irina Lytovchenko Olena Ogienko s. 99-104