Znaleziono 8 artykułów

Przemysław Mączewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki : szkic literacki Przemysław Mączewski s. 33-54
Na marginesach "Legjonu" : (do źródeł twórczości Wyspiańskiego) Przemysław Mączewski s. 93-112
Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki : szkic literacki. II Przemysław Mączewski s. 185-207
Z pamiętnika Feliksa Niemojewskiego Przemysław Mączewski s. 187-191
C. Norwid o genezie swej broszury p. t. "O Sztuce" Przemysław Mączewski s. 191
Wernyhora Przemysław Mączewski s. 202-210
"Rej a Zamojski", Wacław Sobieski, "Biblioteka warszawska", I, 1905 : [recenzja] Przemysław Mączewski Wacław Sobieski (aut. dzieła rec.) s. 559-560
"Pogrobowiec romantyzmu. Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim", Józef Kotarbiński, Warszawa 1909 : [recenzja] Przemysław Mączewski Józef Kotarbiński (aut. dzieła rec.) s. 603-623