Znaleziono 4 artykuły

Marta Młokosiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Humanizacja relacji przełożony – podwładny w klasycznej i behawioralnej szkole organizacji i zarządzania a koncepcja kapitału społecznego Marta Młokosiewicz s. 7-19
Analiza i ocena wybranych czynników i przejawów kapitału społecznego w sektorze pozarządowym w Polsce w latach 2002-2006 Marta Młokosiewicz s. 97-113
Znaczenie dobrych relacji z pracownikami w praktyce polskich przedsiębiorstw Marta Młokosiewicz s. 103-116
"Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy", Krystyna Kmiotek, Rzeszów 2016 : [recenzja] Marta Młokosiewicz Krystyna Kmiotek (aut. dzieła rec.) s. 143-146