Znaleziono 5 artykułów

Agata Młyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akty wieluńskiej Komisji Boni Ordinis z 1781 r. Agata Młyńska s. 91-110
„Setkom tysięcy, co imion nie mają na grobie”. Szadkowski cmentarz wojenny z okresu bitwy łódzkiej (1914 r.) Agata Młyńska s. 145-170
Sumariusz praw i przywilejów miasta Wielunia z 1781 r. Agata Młyńska s. 157-182
Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 : wizyta dziekańska i inwentarz parafii Agata Kaczmarek Agata Młyńska s. 199-217
"Mieszczanie wieluńscy do początków XVI wieku : biogramy", T. Grabarczyk, T. Nowak, Łódź – Wieluń 2008 : [recenzja] Agata Młyńska T. Grabarczyk (aut. dzieła rec.) T. Nowak (aut. dzieła rec.) s. 263-267