Znaleziono 1 artykuł

Łukasz Małecki-Tepicht

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postulat dobrego rządzenia jako wyzwanie dla działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2013 Łukasz Małecki-Tepicht Krzysztof Motyk s. 123-133