Znaleziono 4 artykuły

Łukasz Małecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Definicja kognitywna jako narzędzie opisu emocji negatywnych w językach rosyjskim i ukraińskim : na przykładzie emocji strachu Łukasz Małecki s. 39-49
Россия – запад, Украина... свои – чужие? Łukasz Małecki s. 51-65
Kognitywny model konceptu strach w języku ukraińskim Łukasz Małecki s. 131-138
Кoнцепт "страх" в языковой политической картине мира Łukasz Małecki s. 433-442