Znaleziono 6 artykułów

Anna Małgorzewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza : próba zdefiniowania celów translodydaktyki akademickiej Anna Małgorzewicz s. 1-10
Socjokognitywna kompetencja tłumacza w procesie translacji Anna Małgorzewicz s. 81-91
Sprache als Trägerin und Vermittlerin von Kultur, dargestellt am Beispiel des Epos "Pan Tadeusz" von Adam Mickiewicz und seiner Übertragungen in die deutsche Sprache Anna Małgorzewicz s. 87-97
Verstehensprozesse bei der Translation Anna Małgorzewicz s. 115-125
Podejście zadaniowe w antropocentrycznej translodydaktyce akademickie Anna Małgorzewicz s. 149-165
Międzynarodowa konferencja "Translation: Theorie - Praxis - Didaktik [Przekład: teoria - praktyka - dydaktyka]", Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-19 września 2009 r. Anna Małgorzewicz s. 357-359