Znaleziono 6 artykułów

Jarosław Macała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dyskusji o szkole katolickiej w II RP Jarosław Macała s. 66-74
Of the debate on the Catholic school in the II Republic of Poland Jarosław Macała s. 75-84
"Polska katolicka w myśli politycznej II RP", Jarosław Macała, Głogów 2004, ss. 525 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Jarosław Macała (aut. dzieła rec.) s. 222-225
Stosunek biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego do katolików niepolskiej narodowości Śląska Cieszyńskiego w latach 1938-1939 : Zarys problematyki Jarosław Macała s. 255-262
Próba mediacji bp. Stanisława Adamskiego w konflikcie między Michałem Grażyńskim a Wojciechem Korfantym 1930 Jarosław Macała s. 293-297
Stosunek Kościoła katolickiego do mniejszości niemieckiej w okresie kształtowania się diecezji katowickiej 1921-1926 Jarosław Macała s. 443-461