Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Machaczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura organizacyjna jako wymiar rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy Małgorzata Machaczka s. 186-194
Kultura organizacji w zarządzaniu wiedzą Małgorzata Machaczka s. 435-442
Etapy kierowania procesem zmian kultury w organizacjach opartych na wiedzy Małgorzata Machaczka s. 519-526