Znaleziono 6 artykułów

Henryk Machel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestępczość kobiet i wobec kobiet – spojrzenie kryminologiczno-penitencjarne Henryk Machel s. 13-25
Rola terapii w resocjalizacji penitencjarnej Henryk Machel s. 17-34
Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej Henryk Machel s. 45-57
Resocjalizacja penitencjarna : trzy uwarunkowania procesu Henryk Machel s. 91-107
Resocjalizacja penitencjarna : istota, dylematy terminologiczne, społeczny sens, kilka uwag teoretycznych i kadrowych Henryk Machel s. 174-192
"Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce", red. Henryk Machel, Krzysztof Wszeborowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Jan Pol Henryk Machel (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wszeborowski (aut. dzieła rec.) s. 274-276