Znaleziono 6 artykułów

Violetta Machnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Środki językowe oddające poczucie humoru młodego Bolesława Prusa Violetta Machnicka s. 71-87
Złudzenia semantyczne, czyli kilka podstawowych typów aproksymatów leksykalnych : na materiale języka angielskiego zestawionym z odpowiednikami polskimi, wybranym ze "Słownika angielsko-polskiego, polsko-angielskiego wyrazów zdradliwych" K. F. Rudolfa Violetta Machnicka s. 77-93
O stosunku Bolesława Prusa do "starszych braci w Darwinie" oraz ich językowym obrazie wyrażonym w konstrukcjach omownych Violetta Machnicka s. 79-97
Istota oraz typologia peryfraz wywodzących się z Pisma świętego lub nawiązujących do wydarzeń, postaci i przedmiotów biblijnych (na materiale wybranym ze „Słownika peryfraz, czyli wyrażeń omownych" Mirosława Bańki) Violetta Machnicka s. 83-102
Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach Violetta Machnicka s. 96-114
"Peryfrazy Bolesława Prusa", Violetta Machnicka, Siedlce 2011 : [recenzja] Joanna Rychter Violetta Machnicka (aut. dzieła rec.) s. 233-240