Znaleziono 10 artykułów

Paweł Maciaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa ewangelizacja przez nowe media Paweł Maciaszek s. 8-17
Liturgy of the word in the sacrament of confirmation Paweł Maciaszek s. 68-86
Duchowe życie chrześcijan w adwentowych kolektach Kościoła anglikańskiego Paweł Maciaszek s. 79-97
"Moje Pismo Tęcza" w służbie religijnej edukacji dzieci Paweł Maciaszek s. 117-141
The Liturgy of the Hours in the Life of the Church Paweł Maciaszek s. 117-133
Liturgria uczty ofiarnej – komunia z Chrystusem i braćmi Paweł Maciaszek s. 165-176
Kapłańska troska o jedność chrześcijan. Z ks. Malcolmem Bullem – anglikańskim konwertytą, rozmawia ks. Paweł Maciaszek Malcolm Bull Paweł Maciaszek s. 301-307
„Zbawienie człowieka w świecie kreowanym przez media. Głos pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce”, Paweł Maciaszek, Częstochowa 2013 : [recenzja] Wojciech Juszkiewicz Paweł Maciaszek (aut. dzieła rec.) s. 303-307
„Sztuka przewodniczenia. Celebracje liturgiczne. Praktyczne wskazówki dla kapłanów”, Antonio Sorrentino, tł. P. Cembrowacz, Kraków 2009 : [recenzja]. Paweł Maciaszek P. Cembrowacz (tłum.) s. 310-312
Udział tygodnika katolickiego "Niedziela" w pogłębianiu rozumienia odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II Paweł Maciaszek s. 433-446