Znaleziono 7 artykułów

Joanna Mackiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsze kobiety z dyplomem lekarza na terenie zaborów rosyjskiego i austriackiego Joanna Mackiewicz s. 79-98
Znaczenie kobiet dla rozwoju nauk przyrodniczych : sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie, 7 kwietnia 2000 r. Joanna Mackiewicz s. 165-166
Sesja naukowa pt. "Lwowskie środowisko lekarskie XIX i XX w.", Wrocław 11 grudnia 1998 r. Joanna Mackiewicz Teresa Szkudaj s. 183-185
Atramentowe znaki pamięci : listy kobiet w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej : wystawa: 17.10 - 30.11.2001 r. Joanna Mackiewicz s. 223-232
"Śląskie środowisko lekarskie XIX-XX wieku" : sesja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie 14 grudnia 2000 roku Joanna Mackiewicz s. 235-238
Sesja "Środowisko lekarskie Śląska Cieszyńskiego" w Instytucie Historii Nauki PAN Joanna Mackiewicz s. 236-237
Konferencja "70-lecie utworzenia pierwszego szpitala onkologicznego w Wilnie", Wilno,20 września 2001 Joanna Mackiewicz s. 268-272