Znaleziono 7 artykułów

Elżbieta Magiera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918–1939) Elżbieta Magiera s. 25-44
Twórcy i propagatorzy wychowania spółdzielczego w Polsce międzywojennej (1918–1939) Elżbieta Magiera s. 45-54
Przysposobienie spółdzielcze wiejskiej młodzieży pozaszkolnej w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939) Elżbieta Magiera s. 95-116
Współpraca rodziny i szkoły w wychowaniu spółdzielczym dzieci i młodzieży w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) Elżbieta Magiera s. 105-125
Aspekty współpracy szkoły i domu w świetle dzienników urzędowych kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce w latach 1932–1939 Elżbieta Magiera s. 175-196
Edukacyjna działalność ruchu spółdzielczego mniejszości narodowych w Polsce międzywojennej Elżbieta Magiera s. 353-363
Wartości wychowawcze polskiej spółdzielczości okresu międzywojennego (1918–1939) i ich aktualność we współczesnym społeczeństwie obywatelskim Elżbieta Magiera s. 355-373