Znaleziono 10 artykułów

Katarzyna Majchrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce Katarzyna Majchrzak s. 21-30
Kreowanie wizerunku marki miasta na arenie międzynarodowej w kontekście nowej strategii marki miasta Poznania Katarzyna Majchrzak s. 71-81
Przestępstwo uporczywej niealimentacji Katarzyna Majchrzak s. 143-174
Zakres najważniejszych obowiązków pracownika w świetle przepisów Kodeksu Pracy Katarzyna Majchrzak s. 151-167
Rozbój w świetle prawa karnego kanonicznego Katarzyna Majchrzak s. 155-172
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego : część 1 Katarzyna Majchrzak s. 157-168
Codzienny i cotygodniowy okres wypoczynku Katarzyna Majchrzak s. 165-180
Urlopy wypoczynkowe w świetle przepisów prawa pracy Katarzyna Majchrzak s. 175-191
Niestandardowe techniki marketingowe w działalności przedsiębiorstw turystycznych Katarzyna Majchrzak Katarzyna Nowak s. 179-197
Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości Przemysław Banasik Katarzyna Majchrzak s. 339-349