Znaleziono 11 artykułów

Katarzyna Majdzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2013 roku Katarzyna Majdzik s. 41-42
Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy : Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013 Katarzyna Majdzik s. 43-60
Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007-2012 Katarzyna Majdzik Tomasz Łoś s. 49-91
Lektura anagramatyczna a przekład : (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia "la folie de saussure") Katarzyna Majdzik s. 90-104
Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2015 roku Katarzyna Majdzik s. 107-110
Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia : (o dialogu kultur w polskim przekładzie "Ministerstwa Bólu" Dubravki Ugrešić) Katarzyna Majdzik s. 122-143
(Samo)poznanie poprzez Innego i obca kultura jako źródło własnej tożsamości : poeta Zdravko Malić = (Self-)perception in regards to the Other and foreign culture as a source of one's own identity : the poet Zdravko Malić Tea Rogić Musa Katarzyna Majdzik (tłum.) s. 126-135
Jergovicia żonglerka stereotypami : wokół polskiego przekładu powieści „Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki" Katarzyna Majdzik s. 140-153
Oblicza melancholii : "Szafa" Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład Katarzyna Majdzik s. 252-266
Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 1990-2006 Małgorzata Filipek Katarzyna Majdzik s. 259-283
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 1990-2006 Małgorzata Filipek Katarzyna Majdzik s. 287-350