Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Majerowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sezonowość nakładów pracy w produkcji sadowniczej i polowej Wojciech Majerowski s. 197-218
Struktura nakładów pracy w produkcji sadowniczej i polowej Wojciech Majerowski s. 235-254
Wybrane czynniki wpływające na czas oprysków w sadach wielkotowarowych Wojciech Majerowski s. 235-254