Znaleziono 4 artykuły

Anna Majewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy Małgorzata Denis Joanna Jaroszewicz Anna Majewska s. 73-85
Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy Małgorzata Denis Joanna Jaroszewicz Anna Majewska s. 73-85
Preferencje różnych aspektów pracy zawodowej i ich korelaty : metody i wynika badania wartości zawodowej u inżynierów przemysłu maszynowego Anna Majewska s. 97-117
Inicjatywy podejmowane na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie - w Bytomiu i Zabrzu w ramach ekonomii społecznej i Miejskich Ośrodkow Pomocy Rodzinie Anna Majewska s. 326-337