Znaleziono 81 artykułów

Erazm Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z czteroletniej działalności "Światowita" Erazm Majewski
Słowo wstępne Erazm Majewski
Cywilizacya : (uwagi z powodu dzieła Erazma Majewskiego, Nauka o cywilizacyi : prolegomena i podstawy do filozofii dziejów i socyologii, Warszawa, 1908) : [recenzja] Ludwik Gumplowicz Erazm Majewski (aut. dzieła rec.) s. 1-11
Nowoodkryty ornament sznurkowy falisty w ceramice neolitycznej południowych okolic Królestwa Polskiego Erazm Majewski s. 3-8
Grociki dłutowate polskie do strzał przedhistorycznych Erazm Majewski s. 1, 13-31
Linia falista pozioma jako motyw zdobniczy w ceramice przedhistorycznej Erazm Majewski s. 17-49
Garncarstwo we wsiach Grabowa i Góra (w pow. stopnickim) Erazm Majewski s. 29-43, 4
O kurhanach ze szkieletami barwionemi świata nadczarnomorskiego Erazm Majewski s. 31-46
Zabytki przeddziejowe w Jastrzębcu (pow. Stopnicki) Erazm Majewski s. 2, 38-51
Zabytki przeddziejowe w Dziesławicach (powiat Stopnicki) Erazm Majewski s. 44-58, 5
Prośba : (dziesięcioro przykazań archeologiczno-przedhistorycznych) Erazm Majewski s. 45-47
O charakterze starszych Kurhanów Grupy Jackowickiej Erazm Majewski s. 47-72
Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym. Cz. 2 Erazm Majewski s. 48-64
Dwa groby ze szkieletami skurczonemi w Beszowie i Dziesławicach w Stopnickiem Erazm Majewski s. 1, 49-51
Zabytki przeddziejowe w Żernikach Dolnych w powiecie Stopnickim Erazm Majewski s. 52-61, 6
Zabytki przeddziejowe we wsi Janina w pow. Stopnickim Erazm Majewski s. 1, 60-75
Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych w Kieleckiem w r. 1897 : notatka tymczasowa Erazm Majewski s. 62-67
Ślady Wendów we Frankonii : materyały do poszukiwań nad Słowiańszczyzną na Zachodzie Erazm Majewski s. 63-81
Toporki rogowy i kamienny ze wsi Borowe na Kurpiach Erazm Majewski s. 69-71
Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym. Cz. 2 Erazm Majewski s. 73-144
Prośba! Erazm Majewski s. 75-76
Przypisek Erazm Majewski s. 75
Miniatura neolityczna siedziby przedhistorycznej z Popudni Erazm Majewski s. 3, 77-79
Odkrycia archeologiczne dokonane w Prusach wschodnich i zachodnich w ciągu dwulecia 1895 i 1896-go s. 79-83
Wiek miedziany w Chaldei i zagadka bronzu Erazm Majewski s. 83-86
Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych dokonanych w latach 1898 i 99 : notatka tymczasowa Erazm Majewski s. 85-91
Bronzy i kości ludzkie z grobu we wsi Koniuchy (pow. Wiłkomierski) Erazm Majewski s. 85-89
Dokładna reprodukcya czaszki scytyjskiej z Nowosiółki (z kurhanu 5-go) przechowywanej w Muz. E. Majewskiego pod No 15765 Erazm Majewski s. 3, 87-88
Mogiła w Łętkowicach, pow. Miechowski Erazm Majewski s. 88-89
Hipoteza Kossinny o germańskiem pochodzeniu indoeuropejczyków, a prawda w nauce : studium krytyczne Erazm Majewski s. 89-144
Dwudziestolecie Muzeum starożytności przedhistorycznych Erazm Majewski s. 89-96
Wskazówki do konserwowania wykopalisk przedhistorycznych Erazm Majewski s. 92-104
O właściwej metodzie badania starożytności słowiańskich Erazm Majewski s. 92-99
Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym. Cz. 1 Erazm Majewski s. 95-161
Jeszcze jedno naczynie neolityczne z ornamentem sznurkowym falistym, znalezione w Dziesławicach w pow. Stopnickim Erazm Majewski s. 95-96
Wiadomości o cmentarzysku i kurhanach pod Włocławkiem Erazm Majewski s. 97-98
Sprawozdanie z działalności naszego Muzeum (Skarbca) przedhistorycznego za rok 1912 Erazm Majewski s. 97-101
Dziesięcioro przykazań archeologiczno-przedhistorycznych Erazm Majewski s. 105-106
Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym, część druga Erazm Majewski s. 111-176, 6
Odpowiedź Erazm Majewski s. 111-116
Biblioteka badacza starożytności przeddziejowych Erazm Majewski s. 112-117
"Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII wieku. T. 1-3", Wojciech Bogusławski, Poznań 1887-1892 : [recenzja] Erazm Majewski Wojciech Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 118-124
Prośba! Erazm Majewski s. 126
"Ludność wieśniacza w dobie piastowskiej", Fr. Piekosiński, Kraków 1896 : [recenzja] Erazm Majewski Franciszek Piekosiński (aut. dzieła rec.) s. 128-135
Materyały do mapy archeologicznej Erazm Majewski s. 129-130
"Zur Paläoethnologie Mittel- und Südeuropa", Karl Penka, "Mittheil. Anthrop. Gesellschaft in Wien" (1897) : [recenzja] Erazm Majewski Karl Penka (aut. dzieła rec.) s. 146-148
W sprawie poszukiwań starożytniczych i ochrony zabytków zamierzchłej przeszłości Erazm Majewski s. 148-150
Garnuszek z ozdobą sznurowo-falistą z Beszowy Erazm Majewski s. 150
Prośba! Erazm Majewski s. 160
Popielnice twarzowe Erazm Majewski s. 161-162
Rasa a naród Erazm Majewski s. 162-168
Naród i cywilizacja Erazm Majewski s. 168-171
"Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne" t. 2-3, Kraków 1897-1898 : [recenzja] Erazm Majewski s. 169-174
O potrzebie muzeów naukowych, "Goniec" r. 1905, nr 464 : [przedruk] Erazm Majewski s. 172-179
"Historya Słowian". T. 1-2, Edw. Bogusławski, Kraków 1888-1899 : [recenzja] Erazm Majewski Edward Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 174-176
Monety arabskie nad Wisłą Erazm Majewski s. 175
"Die Steinzeitliche Keramik in der Mark Brandenburg", K. Brunner, Brunświk 1898 : [recenzja] Erazm Majewski Karl Brunner (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Die Vorgeschichte der Neumark", Alfred Goetze, Würzburg 1897 : [recenzja] Erazm Majewski Alfred Goetze (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Die Vorgeschichte von Mecklenburg", Robert Beltz, Berlin 1899 : [recenzja] Erazm Majewski Robert Beltz (aut. dzieła rec.) s. 178-179
Zbiór przedhistoryczny Erazm Majewski s. 179-181, 3
Krótkie przepisy jak się obchodzić z przedmiotami, wydobytymi z ziemi Erazm Majewski s. 180-181
Jak rozkopywać kurhany Erazm Majewski s. 193-200
"Vei ag bygd i Bronzealderen", Sophus Müller, "Aarbög f. Nord Oldkyndighed og Hist.", t. XIX, z. 1 (1904) : [recenzja] Erazm Majewski Sophus Müller (aut. dzieła rec.) s. 202
"Neue Untersuchungen über die Dolichokephalie", A. v. Török, "Zeitschr. f. Morphologie u. Anthropologie", t. 8 (1905), s. 215-238 : [recenzja] Erazm Majewski A. v. Török (aut. dzieła rec.) s. 202-203
Rzut oka na dzieje przedhistoryczne ziemi Obodrytów północnych i Lutyków zachodnich (dziś Meklenburskie) Erazm Majewski s. 206-233
Spostrzeżenia nad stosunkiem żwirów czwartorzędnych rzecznych do warstw, wśród których są zawarte Erazm Majewski s. 216-228
"Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutschland und Skandinavien", O. Montelius, Brunświk 1900 : [recenzja] Erazm Majewski Oskar Montelius (aut. dzieła rec.) s. 219-223
Krótkie wskazówki do utrwalania przedmiotów starożytnych Erazm Majewski s. 222-225
"Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stämme in Mittel-Europa, von der ältesten Zeit bis auf Karl den Grossen", R. von Erckert, Berlin 1900 : [recenzja] Erazm Majewski Roderich von Erckert (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Jak rozkopywać cmentarzyska płaskie Erazm Majewski s. 229-231
Prawa i rozporządzenia dotyczące wykopalisk Erazm Majewski s. 231
21 muzeów na 620 000 mieszkańców Erazm Majewski s. 241-242
"Die Schädelform der Altwendischen Bevölkerung Mecklenburgs", R. Asmus, Rostok 1900 : [recenzja] Erazm Majewski R. Asmus (aut. dzieła rec.) s. 246
"Pourqoi les Anthropoïdes ne sont ils pas marcheurs bipèdes?", Ad. Bloch, Paris 1900 : [recenzja] Erazm Majewski Adolphe Bloch (aut. dzieła rec.) s. 246-247
Do Czytelników naszych Erazm Majewski s. 248-250
"Die ersten Bewohner der Nordseeküste", H. C. Folmer, "Archiv für Anthropologie" t. 26, z. 3 (1900) : [recenzja] Erazm Majewski Hendrik Christiaan Folmer (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Album zabytków przedhistorycznych Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zebranych w Muz. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu". Z. 2, K. Koehler, Poznań 1900 : [recenzja] Erazm Majewski K. Koehler (aut. dzieła rec.) s. 259-261
Siedziby neolityczne Erazm Majewski s. 266
"Czaszka krótkogłowa" Erazm Majewski s. 267
Projekt międzynarodowej kartografii przedhistorycznej Erazm Majewski s. 267-268
Co to jest antropologia? Erazm Majewski s. 268-270