Znaleziono 4 artykuły

Maksymilian Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Logika nazw i logika zdań w traktacie Boecjusza De syllogismo hypothetico libri duo Maksymilian Majewski s. 55-77
Namen- und Aussagenlogik im Traktat "De syllogismo hypothetico libri duo" von Boethius Maksymilian Majewski s. 59-79
Marcin Śmiglecki's "Organon Logic" Maksymilian Majewski s. 143-159
Die stoische Logik in der "Dialectica Ciceronis" von Bursius Maksymilian Majewski s. 151-167